Wachtdienst


Vzw Huisartsenkring Panacea is verantwoordelijk voor de organisatie van de wachtdienst in de gemeenten

Brakel, Herzele, Lierde, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem

Hiervoor zijn er VIER wachtkringen die ieder een wel afgebakende regio voor hun rekening nemen. Welke gemeenten kunnen waar terecht ?  webstek Panacea - Ik werk in de wachtkring St-Lievens Houtem

Waarom?
Omdat u medische problemen kunt hebben tijdens het weekend, op een feestdag of soms ook op een ander tijdstip, die niet op verzorging of diagnosestelling kunnen of mogen wachten tot uw huisarts terug beschikbaar is.
Waarvoor?
De wachtdienst dient dus eigenlijk alleen voor min of meer dringende medische problemen die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag.


Voor zeer dringende en ernstige levensbedreigende spoedgevallen dient u het noodnummer: "112" te bellen. Meestal is het nuttig om terzelfdertijd ook de huisarts of de huisarts van wacht te bellen. Deze is, zeker in landelijke gebieden, vaak eerder ter plaatse.

Wanneer?
De weekendwacht in ons wachtgebied geldt van vrijdagavond 19  uur tot maandagmorgen 08.00 uur.  Bij feestdagen gedurende de week begint de wachtdienst op de avond voorafgaand aan de feestdag om 19.00 uur tot de ochtend volgend op de feestdag 08.00 uur.

De centrale wachtnummers zijn :

Zottegem 09/361 81 61
Herzele 053/62 40 43
St-Lievens-Houtem 053/62 40 43
Erpe - Mere 053/82 05 05
Haalter 053/78 20 99
Balegem 09/363 99 49

 Voor spoedgevallen kunt u de huisarts van wacht ALTIJD bellen !!!

Waar?
U kunt de laatste versie van de wachtdienstregeling voor onze streek steeds terugvinden op www.wachtdienst.tk 

Deze van Vlaanderen via www.huisarts.be 

En in de week?
Geen enkele arts kan altijd en overal bereikbaar en beschikbaar zijn. Daarom kan het gebeuren dat u ook in de week naar een vervangende arts  verwezen wordt.( meestal Dr De Vos Michael Gentweg 32 b St Lievens Esse tel 054 /501217 )

Sinds 1 januari 2008 is er ook een huisarts van wacht in de week . Deze is beschikbaar vanaf 19 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens op de wachtnummers zoals hierboven vermeld werd.In de regio werd afgesproken enkel een beroep op de huisartsenwachtdienst bij afwezigheid van uw huisarts en bij dringende problemen

Apotheek van wacht?
deze vindt u via www.apotheek.be

algemeen oproepnummer 0900-10500

Welkom - huisbezoek - raadplegingen